Đường dây nóng 0835 123 456
Hệ thống sản phẩm dành cho bể
KRETOP EPS 300L

KRETOP EPS 300L

Sơn epoxy tiếp xúc trực tiếp thực phẩm
KRETOP CTE 300

KRETOP CTE 300

Sơn coal tar epoxy
KRETOP VE 500T

KRETOP VE 500T

Hệ thống vinyl ester dùng cho bể chịu hóa chất
KRETOP EPS 500CR

KRETOP EPS 500CR

Sơn novolac epoxy
KRETOP VE 500TN

KRETOP VE 500TN

Nhựa Novolac vinyl ester
KRETOP PE 500T

KRETOP PE 500T

Hệ thống sơn Polyester dùng cho bể chịu hóa chất
KRETOP EPS 500 UWE

KRETOP EPS 500 UWE

Sơn epoxy dùng ở dưới nước
Kretop - Vật liệu đặc chủng bảo vệ bê tông
© Copyright 2015 Kretop