Đường dây nóng 0835 123 456

SƠN SÀN CHỐNG TĨNH ĐIỆN

KRETOP 500 CRAS
SƠN CHỐNG TĨNH ĐIỆN NOVOLAC
KRETOP EPS 500C-AS
SƠN PHỦ EPOXY CHỐNG TĨNH ĐIỆN HÀM LƯỢNG DUNG MÔI THẤP
KRETOP EPS 500SLA
Sơn chống tĩnh điện có dải tích điện 10^5 - 10^8 ohms
KRETOP EPS 500SLAS
Sơn epoxy tự trải phẳng cách điện có dải tĩnh điện 10^4 - 10^6 ohms
Kretop - Vật liệu đặc chủng bảo vệ bê tông
© Copyright 2015 Kretop